LaLaLa WebsiteTEGANNAU TIC-TOC | TOY TIME

TEGANNAU TIC-TOC | TOY TIME

Tegannau Tic Toc yn dweud "Helo"
Wrth eu bodd yn mynd am dro.
Doli heb enw a Twm ar y Drwm.
Dewch i chwarae - bwm, bwm, bwm!

It's Toy Time!
Fun and Games for everyone
Drums to bang
Come join the gang!
"... the younger visitors loved the games and activities they organised......... with a sense of humour throughout, which made them a pleasure to work with."

Sian Parry-Jones - Swyddog Datblygu Twristiaeth
Tourism Development Officer
"Cynhyrchiad bywiog, lliwgar sy'n mynnu sylw plant o'r cychwyn"

Delyth EirwynCaiwch y dudalen yma i ddychwelyd i Theatr Stryd | Close this window to return to Street Theatre acts