Lectern Hire WebsiteGWERIN Y CAWS | CHEESY PEASANTS

GWERIN Y CAWS | CHEESY PEASANTS

A charming couple of dirty cheesy peasants with their own special stinky cheeses and a greatly appreciated conker challenge.
They bring the child out of everybody!

Mae'r ddau cymeriad drygionus yma yn fudr ac yn caru caws.
Wrth rhannu ei caws drewllyd arbennig a chwarae gemau conceri maent yn creu awyrgylch hwylus dros ben.


Caiwch y dudalen yma i ddychwelyd i Theatr Stryd | Close this window to return to Street Theatre acts